El temple


L'església de Sant Pere de Figueres és l'església parroquial, majoritàriament d'estil gòtic, que està situada a la plaça de Sant Pere de Figueres.

La primera menció que es fa de l’església parroquial de Sant Pere data del 13 d’octubre de l’any 1.020, i ben aviat va ser posada sota la tutela de la canònica de Vilabertran.

Probablement es va construir sobre una primitiva església paleocristiana. Del temple romànic inicial (segles X-XI) en queden restes dels murs de la cara nord amb una espitllera a l'esquerra de la nau, al peu del campanar. Al voltant del temple s'hi bastí el nucli medieval de Figueres.

En el segle XIV s'aixeca, sobre l'edifici romànic, el temple gòtic. Aquest nou edifici arribava fins a l'actual creuer i era d'una sola nau amb voltes de creueria i contraforts, sense creuer ni girola. La parròquia era regida per una Comunitat de Preveres des del segle XV (1445), i el primer orgue que solemnitzava el culte data de l’any 1449.

El 1578 es va reconstruir la façana, d'estil neoclàssic, on hi destaca un gran ull de bou que dóna llum a tota la nau.

Posteriorment ha sofert nombroses ampliacions i modificacions. Així, el 1678 es començà la Capella dels Dolors, al costat nord. A inicis del segle XVIII, concretament el 3 de novembre de 1701, l'església va ser l'escenari del casament de Felip V amb la seva primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, i en aquest mateix segle l'antiga capçalera gòtica és substituïda per un creuer i un absis poligonal.

Tot i que la guerra del Francès no afecta l’estructura de l’edifici, fou totalment espoliada de joies, retaules, pintures i tapissos. A finals L'any 1895 es va construir la cúpula segons un projecte de l'arquitecte Josep Azemar i Pont. Durant la Guerra Civil l'església pateix importants destruccions (incendis i enderrocs), i l'any 1941, el rector mossèn Pere Xutglà inicia la reconstrucció del temple, encarregant a Amadeo LlopartEnric Mora i Josep Maria Sagarra el projecte de restauració del temple, que es va fer seguint l'estil gòtic de l'antiga nau, aconseguint així un conjunt unificat, sobri i monumental.

Del temple gòtic original es conserva la nau amb les voltes de creueria i els contraforts. Al seu interior podem trobar peces destacades dels escultors Frederic Marés i Charles Collet, així com pintures de Francesc Labarta i Ramón Reig.

Acabada l’obra de reconstrucció, el temple fou consagrat el 15 de setembre de 1967. Recentment el temple s’ha enriquit amb obres dels artistes empordanesos com Ramón Pujolboira, autor del les reixes del porxo exterior i de l’escultura del timpà, i de Lluís Roura, del que s’exposa un impressionat paisatge del riu Jordà al baptisteri de la nau.

El pintor surrealista Salvador Dalí va rebre en aquesta església el baptisme, la primera comunió i es va celebrar el seu funeral. L'església es troba inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.